Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Despre noi

Este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, de importanţă regională, aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

 

Muzeul Olteniei Craiova este în subordinea Consiliul Judeţean Dolj. Activitatea muzeului este finanţată din alocaţii de la bugetul Consiliului Județean Dolj, precum şi din venituri proprii care provin din tarifele pentru servicii oferite, din donaţii şi sponsorizări, din alte activităţi specifice.

 

Muzeul Olteniei îşi desfăşoară în prezent activitatea în trei secţii: Secţia de Arheologie şi Istorie, Secţia de Etnografie, Secţia de Ştiinţele Naturii.

 

Colectivul de specialişti ai muzeului, alcătuit în decursul anilor din profesori şi cercetători eminenţi ca: Ştefan Ciuceanu, director între 1915 - 1923, Marin Demetrescu, director între 1923-1939, dr. C.S. Nicolăescu - Plopşor, conservatorul secţiunii de arheologie, director onorific între 1922 - 1946, director între 1946 – 1952. Inginerul Alfred Vincenz, conservatorul secţiei etnografice, cu sprijinul efectiv al membrilor Cercului Ştiinţific Craiovean, a obţinut importante succese în tezaurizarea şi valorificarea patrimoniului, muzeul devenind "unul dintre cele mai bogate şi frumoase muzee ale ţării", un obiectiv important al vieţii ştiinţifice şi culturale româneşti, impunându-se ca cea mai reprezentativă instituţie culturală a Olteniei interbelice.

 

"Muzeul acesta nu vorbeşte numai despre cele trecute, ci fiecare piesă, chiar dintre cele vechi - nota prof. univ. Eugeniu Speranţia, de la Cluj, la 4 aprilie 1937 - e o mărturie despre dragostea vie şi interesul totdeauna actual pentru ştiinţă şi pentru pământul ţării, pasiuni ale celor care au întocmit şi care continuă mai departe acest altar românesc."

 

De-a lungul celor nouă decenii de activitate, patrimoniul muzeului a cunoscut o creştere impresionantă. Dacă în anul 1927 muzeul avea 1050 de piese, iar în 1955, 29120 de piese, în prezent, la Muzeul Olteniei se găsesc 234.988 de piese dintre care 718 sunt clasate în categoria Tezaur, iar în categoria Fond sunt clasate 268 piese. Creşterea patrimoniului s-a realizat prin săpături arheologice, cercetări de teren, achiziţii şi donaţii, ultimele provenind de la un cerc foarte larg de persoane ce constituie în fapt adevăratul nucleu de prieteni ai muzeului.

 

Loc de întâlnire al unor largi dezbateri pe teme cu caracter estetic, etnografic, biologic şi istorico - documentar, cu participarea marelui public şi a creatorilor şi specialiştilor din diferite domenii, Muzeul Olteniei a devenit azi o adevărată "academie" a frumosului şi adevărului, îndeplinind funcţii complexe, legate nemijlocit de cele ale instituţiilor de invăţământ, de artă, de educaţie, aşteptându-şi în continuare vizitatorii.