Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Secţia de Istorie - Arheologie

Denumirea investiţiei: Consolidare, restaurare si modernizare la Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova
Valoare: 867.571 lei
Termen de finalizare: 36 luni

 

Consiliul Județean Dolj s-a implicat activ în susținerea patrimoniului cultural, investind direct prin fonduri proprii dar și prin derularea diferitelor proiecte în vederea atragerii de fonduri europene. S-au realizat în cel mai scurt timp reabilitări de clădiri, modernizarea echipamentelor de lucru, conservarea patrimoniului cultural, dar si creșterea nivelului de atractivitate turistică în regiunea Oltenia. De-a lungul timpului, Consiliul Județean Dolj a investit în patrimoniul cultural și arhitectural al Muzeul Olteniei sprijinind activitatea de modernizare și restaurare a acestuia, prin investiții importante atât din fonduri proprii cât și din fonduri europene.

 
Prin lucrarile executate s-a conservat monumentul istoric. Administraţia judeţeană speră ca în acest mod turiştii să fie atraşi de zestrea culturală a județului şi că publicul craiovean, va aprecia valoarea istorică şi culturală a clădirii, dar şi a artefactelor expuse aici. Execuția lucrărilor a durat 20 de luni (august 2010 – aprilie 2012).

 

 

 

 

Proiectul  CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI MODERNIZARE LA SECȚIA DE ISTORIE-ARHEOLOGIE A MUZEULUI OLTENIEI CRAIOVA a fost înaintat spre finanțare în anul 2008, în cadrul Axei prioritare 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.1 – Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din cadrul Programului Operațional Regional, respectiv Restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.

 

Contractul de finanțare nerambursabilă a fost semnat în data de 12 Octombrie 2009 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (Autoritate de Management POR) și Consiliul Județean Dolj și a fost finalizat în decembrie 2012.

 

Muzeul Olteniei, așa cum sugerează și denumirea, este emblematic pentru regiunea Olteniei, atât ca edificiu cultural istoric aparținând patrimoniului cultural local, cât și ca valoare a colecțiilor existente aici, ceea ce a determinat realizarea acestui proiect.

 

Având în vedere faptul că turismul cultural reprezintă unul dintre domeniile importante ale turismului, situându-se atât înaintea piețelor tradiționale, cât și a altor nișe turistice, cum ar fi artele, inițiativa Consiliului Județean Dolj, prin proiectul de față, de conservare a moștenirii culturale, de păstrare a stilului arhitectonic al clădirii care găzduiește Secția de Istorie-Arheologie a Muzeul Olteniei Craiova și de promovare a potențialului turistic cultural local și regional pe plan național și internațional, contribuie la creșterea importanței turismului și culturii, la extinderea sezonului turistic și la creșterea numărului de turiști.

 

Proiectul și-a propus consolidarea, restaurarea și modernizarea clădirii Muzeului Olteniei, precum și achiziționarea de echipamente pentru protecția obiectelor de patrimoniu.

 

Plastica arhitecturală interioară a spațiilor de expunere și-a păstrat simplitatea inițială pentru a pune în valoare exponatele. În subsol, în zonele în care se amenajează galeria de artă medievală, bolțile cilindrice au fost decopertate și refăcute, păstrându-se cărămida aparentă cu peliculă de protecție transparentă.

 

Astfel, prin implementarea acestui proiect Consiliul Județean Dolj a urmărit ca turismul cultural din regiune să fie nu numai o ofertă menită să evidențieze un spațiu cu valorile și virtuțile sale spirituale, cu tradițiile și mentalitățile sale, ci și o sursă alternativă de venituri și creare de noi locuri de muncă, care să contribuie la consolidarea rețelelor și la cooperarea dintre operatorii culturali, generând premisele unei dezvoltări economice durabile.

 

CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI MODERNIZARE LA SECȚIA DE ISTORIE-ARHEOLOGIE A MUZEULUI OLTENIEI CRAIOVA

Galerie foto