Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Evul Mediu Românesc

Încheierea procesului de formare a poporului român a deschis în acelaşi timp procesul de constituire a societăţii medievale româneşti şi de apariţie a primelor formaţiuni politice. Totodată, vecinătatea unor state precum Imperiul bizantin, înlocuit de la sfârşitul secolului al XII-lea de al doilea Ţarat bulgar, şi Regatul ungar, a influenţat formele instituţionale din cuprinsul teritoriului locuit de români. Valurile succesive ale neamurilor turanice – pecenegi, uzi, cumani, tătari – devastările şi dislocările de populaţie, provocate de invadatori, au imprimat un ritm lent evoluţiei societăţii româneşti. Dominaţia politică exercitată de populaţiile migratoare la Dunărea de Jos a acoperit cu un văl manifestările autohtonilor, ceea ce explică caracterul sporadic şi lacunar al informaţiilor despre români în izvoarele bizantine şi apusene ale epocii. La sfârşitul secolului XIII şi începutul secolului XIV, declinul Hoardei de Aur, frământările din statul bulgar şi luptele pentru coroana ungară au provocat un adevărat reflux al influenţei celor trei state care îşi disputau stărânirea la sud şi est de Carpaţi. În urma acestui reflux au ieşit la iveală statele medievale româneşti, aşezate ca o salbă de-a lungul lanţului carpatic. Lupta anti-mongolă şi efortul de emancipare de sub suzeranitatea Regatului ungar au înlesnit opera de unificare a unui Basarab sau Bogdan, la capătul căreia geografia politică a Europei de sud-est a înregistrat, alături de mai vechiul voievodat al Transilvaniei, supus de maghiari, două noi state româneşti: Ţara Românească şi Moldova.