Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Botanică

Patrimoniul cultural naţional şi muzeal de botanică al Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei cuprinde peste 8865 piese.

 

O importanţă aparte o reprezintă cele 760 coli de herbar donate de marele botanist Erazmus Gyula Nyárády, membru deplin al Academiei Române, iar în 1949 coordonator de onoare al celor 13 volume de Flora României. Materialul a fost colectat şi preparat de domnia sa în excursiile efectuate între anii 1928-1930, în Oltenia, din Carpaţi până la Dunăre.

 

De-alungul timpului, colecţia de plante s-a îmbogăţit şi prin alte donaţii (Flora Oltenieae Exsiccata -1100 specii; donaţia Facultăţii de Agricultură – 38 specii; donaţii de la diverse persoane fizice (60) - herbar V. Bucşan, herbar M. Diţu, herbar A. Iliescu etc.), şi achiziţii (achiziţie M. Păun -98 specii).

 

Peste 500 de coli de herbar, seminţe de plante spontane şi cultivate (171 specii) şi esenţe lemnoase (piesele de dendrologie - 150), provin din colectările şi cercetările ştiinţifice, efectuate de specialiştii muzeului în diverse zone ale Olteniei (colectări – 4756). Prin achiziţii, colecţia s-a mărit cu mulaje de fructe, legume, ciuperci (120),  flori artificiale (46), plante plastifiate (437), licheni (42 specii) ş.a. Începând cu anul 2009, colecţia s-a îmbogăţit cu 24 specii de plante perene, 8 esenţe lemnoase pentru colecţia de dendrologie şi 14 tipuri de seminţe, 200 fructe, frunze şi monstre dendrologice apartinând clasei Pinatae şi familiilor Betulaceae şi Fagaceae, în vederea constituirii unor colecţii complete pentru fiecare specie in parte.

 

Dintre speciile de floră protejate şi/sau aflate pe Lista roşie a plantelor superioare din România şi existente în colecţiile de botanică ale muzeului putem aminti: bujorul românesc (Paeonia peregrina MILL. var. romanica), floarea de colţ (Leontopodium alpinum CASS.) specie declarată monument al naturii din anul 1933, stânjenel de baltă (Iris pseudacorus L.) etc.

 

Din flora sălbatică valorificată economic în colecţia muzeului sunt întâlnite: măceş (Rosa canina L.), păducel (Crataegus monogyna JACQ.), nalbă (Malva sylvestris L.), sunătoare (Hypericum perforatrum L.), muşeţel (Matricaria chamomilla L.), soc (Sambucus nigra L.),  tei (Tilia cordata Mill.,), coada şoricelului (Achillea millefolium L.), trei fraţi pătaţi (Viola tricolor L.), salcâm (Robinia pseudacaccia L.), trifoi alb (Trifolium repens L.), gălbenele (Calendula officinalis L.), pătlagină (Plantago lanceolata L.),  pin (Pinus sylvestris L.),  etc. Pentru importanţa valorificării frunzelor recoltare: păpădie (Taraxacum officinale F.H. WIGG.), urzică (Urtica dioica L.), leurdă (Allium ursinum L.), nuc (Juglans regia L.),  afin (Vaccinium myrtillus L.),  pin (Pinus sylvestris L.), păducel (Crataegus monogyna JACQ.) etc. şi exemplele ar putea continua, flora Olteniei fiind una dintre cele mai bogate din ţară.

 

Din 1979 şi până în 2007 colecţia a fost preluată şi prelucrată de dr. Adrian Nastase, iar în prezent  este gestionată şi valorificată ştiinţific şi cultural-educativ de către muzeograf Lila Gima.

Galerie foto