Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Entomologie

COLECŢIA DE ENTOMOLOGIE este gestionată şi valorificată ştiinţific şi cultural-educativ de către dr. Cornelia CHIMIŞLIU - şeful Secţiei, începând din anul 1979.

 

Patrimoniul entomologic conservă 53.870 exemplare şi are cea mai mare pondere în cadrul patrimoniului secţiei, reprezentând aproape 50%. Constituirea colecţiei s-a facut în două etape distincte.

 

•    Prima etapă a fost între anii 1951-1978. La finele acestei etape colecţia însuma puţin peste 13.000 piese. În aceasta perioadă, colecţia a fost gestionată şi prelucrată ştiinţific de către dr. Ion Firu.

•    Etapa a doua, a început în anul 1979 şi se continuă şi în prezent (2012). În această perioadă, patrimoniul entomologic s-a îmbogăţit cu peste 40 000 piese; a fost şi este în continuare gestionat şi prelucrat ştiinţific şi cultural-educativ de către dr. Cornelia Chimişliu.

 

Patrimoniul entomologic, este alcătuit  din mai multe colecţii, provenite din:

 

I. Achiziţii - 11.231 exemplare:

 

•    Colecţia de lepidoptere autohtone "M. Peiu" - 1.500 exemplare;

•    Colecţia de lepidoptere exotice "Claudia Stănoiu" - 1.200 exemplare;

•    Colecţia de coleoptere "N. A. Săvulescu" - 650 exemplare;

•    Colecţia de diptere "Aurelia Ursu" - 497 exemplare;

•    Colecţia de diptere "Vl. Brădescu" - 523 exemplare;

•    Colecţia entomologică "I. Firu" - 6.871 exemplare.

 

II. Donaţii - 7.539 exemplare:

 

•    Donaţia de lepidoptere autohtone "I. Stănoiu" - 7.447 exemplare;

•    Donaţia de diptere "Aurelia Ursu" - 92 exemplare.

 

III. Cercetări efectuate de către specialiştii Sectiei, în ecosistemele Olteniei (în special), începând din anul 1951 – actual (2012) - 35.100 exemplare:

 

•    Cele 35.100 exemplare includ specii din 18 ordine de insecte. Cea mai mare pondere o au coleopterele, urmate de lepidoptere. Colecţia conservă atât specii frecvente în natură, dar şi specii rare şi foarte rare nu numai în fauna României, dar şi în fauna Europei. Astfel, în colecţie există specii protejate de interes comunitar şi naţional, precum: Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 - croitorul mare (foto 1), Morimus funereus Mulsant, 1863 - croitorul cenuşiu (foto 2), *Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) - croitorul alpin (foto 3), Lucanus cervus Linnaeus, 1758 – rădaşca (foto 4), Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – pustnicul (foto 5), Parnassius mnemosyne Bryk, 1925 – mnemozina (foto 6), Parnassius apollo (Linnaeus 1758) - fluturele apolon (foto 7),  Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Poda, 1761) - arctiida Hera (foto 8), Zerynthia (Zerynthia) polyxena (Denis & Schiffermüller) - fluture polixena (foto 9) etc. O specie rară, protejată de legislaţia din România este Scarabaeus affinis (Brullé, 1832) – scarabeul (foto 10), întâlnit în sud-vestul Olteniei.

Galerie foto