Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Ornitologie

COLECŢIA ORNITOLOGICĂ însumează un număr de 1774 de piese (1739 de păsări, 30 de cuiburi şi 5 inele), repartizate din punct de vedere sistematic, la 228 de specii şi subspecii, 22 de genuri, 56 de familii şi 18 ordine.

 

Analizate din punct de vedere al apartenenţei speciilor la tipurile de habitate, păsările din colecţie sunt repartizate astfel: 148 de specii provin din habitatele terestre, 76 de specii provin din mediul acvatic, iar 4 specii sunt euritope.

 

Cele mai vechi piese din colecţia de păsări sunt datate la începutul secolului XX; între acestea se disting 54 de exemplare colectate, preparate şi donate muzeului nostru, de către reputatul ornitolog Dionisie Linţia la 03.01.1926, dintre care exemplificăm: Gavia stellata, Mergus serrator, Falco peregrinus, Alectoris graeca saxatilis, Tetrax tetrax, Himantopus himantopus, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Oenanthe hispanica x O. pleschanka (Hibrid), Monticola saxatilis, Phylloscopus sibilatrix, Panurus biarmicus russicus, Sturnus roseus, Emberiza cirlus, E. cia ş.a.

 

Colecţia de păsări s-a îmbogăţit pe parcursul deceniilor şi prin alte donaţii (donaţia Constantina Sorescu, donaţii ale vânătorilor autorizaţi) sau/şi achiziţii (Colecţia Herman Fülop, Colecţia Valeria Breahmă, Colecţia de balguri Mircea Popescu). O parte a materialului ornitologic este rezultatul colectărilor şi cercetărilor ştiinţifice (avifaunistice, ecologice etc.), efectuate de specialiştii muzeului în diverse zone ale Olteniei.

 

Punctele de provenienţă ale exemplarelor de păsări din colecţia noastră acoperă diverse zone biogeografice ale ţării, respectiv Lunca Dunării, Câmpia Olteniei, Câmpia Banatului, subcarpaţii şi zona montană din Carpaţii Meridionali şi Orientali, Delta Dunării. Câteva exemplare au fost prelevate din afara graniţelor ţării, respectiv din Austria – Tirol (Corvus monedula – un rar exemplar cu albinism total), Serbia – Banatul de Sud (Columba oenas,  Merops apiaster, Motacillla  flava), Ungaria – Törökbecse (Fringilla montifringilla).

 

Valoarea faunistică şi ştiinţifică a colecţiei este dată de diversitatea mare a speciilor de păsări (aproape 60% din avifauna României), dar şi de rarităţile avifaunistice pe care le cuprinde. Cităm în acest sens speciile declarate Monumente ale naturii (Pelecanus onocrotalus, Egretta garzetta, E. alba, Platalea leucorodia, Tadorna ferruginea, T. tadorna, Gyps fulvus, Aegypius monachus, Tetrao tetrix, T. urogallus major, Alectoris graeca saxatilis, Tetrax tetrax, Otis tarda, Himantopus  himantopus, Corvus corax), la care se adaugă şi alte specii defavorizate din punct de vedere al conservării, atât în ţara noastră cât şi pe plan european/global (Gavia stellata, Ciconia nigra, Branta ruficollis, Milvus migrans, M. milvus, Haliaeetus albicilla, Buteo rufinus, Aquila clanga, A. heliaca, Hieraaetus pennatus, Falco peregrinus, Haematopus ostralegus, Recurvirostra avosetta, Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola ş.a).

 

Două specii din colecţie (potârnichea de stâncă - Alectoris graeca  şi spârcaciul - Otis tetrax), capturate, naturalizate şi publicate de renumitul ornitolog român D. LINŢIA, sunt în prezent clasate în categoria TEZAUR a patrimoniului cultural naţional, iar alte 60 de exemplare repartizate la 33 de specii de păsări sunt clasate în categoria FOND a patrimoniului cultural al României.

 

COLECŢIA OOLOGICĂ este alcătuită din 352 piese (ouă), care aparţin la 15 ordine, 45 familii, 98 genuri şi 158 specii, acestea reprezentând 64,56 % din totalul speciilor de păsări clocitoare din ţara noastră.

 

În alcătuirea acestei colecţii o pondere însemnată o deţine colecţia donată de I. P. Licherdopol, cu 312 piese, restul pieselor fiind colectate ca material documentar, în cursul cercetărilor de teren.

 

Ambele colecţii sunt prelucrate ştiinţific de dna muzeograf dr. Mirela-Sabina Ridiche.

Foto 1: Potârniche de stâncă / Rock Partridge
Foto 2: Spârcaci / Little Bustard
Foto3: Barză neagră / Black Stork
Foto 4: Ciuf de câmp / Short-eared Owl
Foto 5: Stăncuţă / Jackdaw
Foto 6: Lăcustar / Rose-coloured Starling
Foto 7: Călifar roşu / Ruddy Shelduck
 

Galerie foto