Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei

Sub genericul "Condiţiile fizico-geografice ale Olteniei" sunt prezentate aspecte referitoare la: poziţia geografică, relieful, solurile, reţeaua hidrografică, clima, vegetaţia şi fauna Olteniei, prin intermediul:

 

•    materialelor tridimensionale (roci din structura geologică a Olteniei, stalactite şi stalagmite, insecte protejate), expuse în vitrine;

•    materialelor bidimensionale (hărţi, imagini, texte documentar-informative) prezentate pe panouri foto simple şi luminoase;

•    sisteme informaţionale interactive, prin prezentare multimedia interactivă animată, 3D/2D, tehnologie Flash.

 

Înainte ca vizitatorii să parcurgă circuitul expoziţional şi să cunoască marea biodiversitate a naturii Olteniei, am considerat necesar să oferim câteva date privind poziţia geografică şi condiţiile fizico-geografice ale României. Prin accesarea primului sistem informaţional interactiv, vizitatorul înţelege mai uşor aspectele abordate şi transpuse în expoziţie referitoare la Oltenia.

 

Astfel, poate cunoaşte date despre poziţia geografică a României, relieful (foto 1), reţeaua hidrografică (foto 2), lacurile, vegetaţia (foto 3), provinciile istorice şi judeţele României precum şi localizarea Olteniei (foto 4), pe teritoriul României.

 

Prin intermediul materialului documentar-ştiinţific şi ilustrativ de pe panouri, sunt prezentate date despre Oltenia - veche provincie românească şi noţiuni generale privind relieful acestei zone.

 

Dacă mai sunt dubii asupra poziţiei geografice a Olteniei, vizitatorii pot zăbovi în faţa panoului luminos cu tema "Poziţia geografică a Olteniei" (foto 5). În continuare se oferă informaţii despre formele de relief întâlnite în Oltenia, pornind din zona monatană (foto 6), până în câmpia Olteniei. Nu lipsesc nici date referitoare la solurile, clima şi reţeaua hidrografică a Olteniei. Partea geologică, este completată cu expoziţia permanentă de mineralogie organizată în Sala nr. 2, care se poate vizita în continuarea circuitului expoziţional.

 

Cei care doresc să cunoască mai bine flora şi fauna Olteniei găsesc multe date pe panoul luminos dedicat acestei teme (foto 7).

 

Speciile floră şi faună sălbatică protejate, de interes comunitar şi naţional din fauna României cuprinse în Anexelor OUG nr. 57 / 2007 OUG nr. 57 / 2007 sunt prezentate prin intermediul altui sistem informaţional interactiv (foto 8).

 

Din cele 8 categorii de vieţuitoare cuprinse în listele Anexelor Ordonanţei: mamifere, păsări (foto 9), reptile (foto 10), amfibieni, peşti, insecte (foto 11), moluşte şi plante, sunt ilustrate speciile conservate în patrimoniul secţiei.

 

La finalul acestui segment, în vitrine, sunt prezentate insecte protejate de interes comunitar şi naţional.

Galerie foto