Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
ABC - Ecologic

Înaintea prezentării dioramatice a ecosistemelor din Oltenia, prin intermediul sistemelor informaţionale interactive, se oferă vizitatorilor posibilitatea cunoaşterii noţiunilor de bază ale ecologiei. Acest segment al expoziţiei constituie o bază interactivă de date documentar-ştiinţifice, menite să  contribuie la educaţia ecologică a tineretului în special, dar şi a celorlalte categorii de public vizitator.

 

Cele două sisteme informaţionale, oferă vizitatorilor noţiuni teoretice şi ilustrative referitoare la următoarele teme:

 

•    "Niveluri de integrare şi organizare a materiei vii"

•    "Circuitul materiei în natură"

•    "Ecosistemul de baltă"

•    "Lanţuri şi reţele trofice într-un ecosistem acvatic""

•    "Diversitatea ecosistemelor"

 

În cadrul temei "Niveluri de integrare şi organizare a materiei vii", se explică nivelurile de integrare a materiei, pornind de la atom - molecule - celule (vegetale şi animale) - ţesuturi (vegetale şi animale) - organe (vegetale şi animale), care se integrează organismului (vegetal şi animal), organism care reprezintă treapta superioară de integrare a materiei vii şi în acelaşi timp, primul nivel de organizare a materiei vii.

 

De la organism se continuă cu următoarele niveluri de organizare ale materiei vii: nivelul populaţional (al speciei) - nivelul biocenotic - nivelul biosferei (foto 1).

 

"Circuitului materiei în natură", dă posibilitatea vizitatorilor să înţeleagă într-un mod facil, nu numai circuitul materiei, dar şi circuitul apei precum şi funcţiile plantelor verzi: fotosinteza, respiraţia şi transpiraţia. Prin intermediul funcţiilor, plantele sintetizează şi furnizează atât substanţele organice şi oxigenul necesar vieţii lor ca indivizi biologici, dar şi vieţii organismelor animale, inclusiv a omului.

 

Ilustraţia începe cu solul (în care sunt figurate substanţe minerale, apă, bacterii); treptat sunt ilustrate alte elemente precum: un copac cu toate părţile componente caracteristice plantelor verzi, insistând pe frunză, celula vegetală şi organitele citoplasmatice: cloroplastul şi mitocondria (foto 2).

 

Ecosistemul este prezentat ca un întreg cu două componente: biotopul şi biocenoza. Cele trei noţiuni sunt definite şi ilustrate cu toate componentele, în cadrul unui ecosistem de baltă (foto 3).

 

"Lanţuri şi reţele trofice într-un ecosistem acvatic" prezintă atât cele trei categoriile de organisme din punct de vedere trofic: producători, consumatori şi reducători sau descompunători, cât şi complexitatea relaţiilor trofice interspecifice care se stabilesc între cele trei categorii trofice (foto 4).

 

"Diversitatea ecosistemelor"- oferă vizitatorilor posibilitatea cunoaşterii tipurilor de ecosisteme, conform a patru criterii de clasificare (foto 5).

 

Prin intermediul acestui segment, expoziţia oferă cunoştinţe de bază de ecologie tuturor categoriilor de vizitatori, indiferent de vârstă sau pregătire profesională, care nu au altă sursă de informare. În acelaşi timp reprezintă un excelent material didactic auxiliar, unde cadrele didactice pot desfăşura lecţii de biologie cu elevii. Temele abordate în acest segment de expoziţie, dau posibilitatea vizitatorilor să-şi completeze, diversifice şi să-şi fixeze cunoştinţele de ecologie.

Galerie foto