Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Publicaţii

AVIFAUNA LUNCII DUNĂRII DINTRE CALAFAT ȘI ZĂVAL. BIOLOGIA, ECOLOGIA ȘI STATUTUL DE CONSERVARE AL SPECIILOR DE PĂSĂRI.

 

 

Lucrarea prezintă date actuale privitoare la avifauna din ecosistemele terestre şi acvatice din lunca Dunării dintre Calafat şi Zăval (jud. Dolj). În cuprinsul ei au fost abordate următoarele aspecte: analiza sistematică şi fenologică, dinamica speciilor şi populaţiilor de păsări pe parcursul sezoanelor ecologice, relaţiile cu mediile de viaţă, distribuţia în principalele zone umede şi în arii de protecţie specială avifaunistică (SPA), statutul de ameninţare şi conservare al fiecărei specii, pe plan global şi naţional. În ultima parte am făcut cunoscuţi factorii care ameninţă stabilitatea speciilor de păsări şi am promovat o gamă largă de măsuri de conservare a speciilor şi habitatelor, acestea putând fi incluse şi concretizate în planurile de management ale siturilor cuprinse în teritoriul investigat.

 

Pentru realizarea acestei lucrări am centralizat şi prelucrat datele observaţiilor personale, începute în anul 1995, în zona umedă Bistreţ şi, extinse din anul 2004, în tot sectorul de luncă dintre Calafat şi Zăval/Jiu. Pentru o caracterizare corectă şi completă a situaţiei avifaunei din zona luată în studiu am consultat, totodată, şi literatura de specialitate (cărţi şi articole ştiinţifice, cataloage de colecţii) şi colecţiile muzeale, iar în mică măsură, am folosit unele date rezultate din  ancheta de teren.

 

 

CATALOGUL COLECȚIEI DE MAMIFERE DIN PATRIMONIUL MUZEULUI OLTENIEI

 

Elaborarea acestui catalog are ca obiectiv includerea în circuitul informaţional de specialitate a datelor  acumulate de-a lungul anilor referitoare la piesele care fac parte din  colecţia de mamifere a Muzeului Olteniei. Totodată catalogul reprezintă un parametru de referinţă, pentru cunoaşterea modului de răspândire a mamiferelor din Oltenia şi implicit România.

 

Colecţia de mamifere a fost constituită începând cu anul 1952, fiind apoi îmbogăţită permanent. Ea conservă un număr de 749 de piese reprezentând: mamifere naturalizate, blănuri şi trofee, aparţinând la 57 specii, 7 ordine, 20 familii şi 40 genuri, la care se adaugă cele 47 de piese care au fost preluate în custodie în anul 1997 de la Muzeul Cinegetic al Carpaţilor „Posada”.

 

În anul 1980 s-a făcut o inventariere a colecţiilor de vertebrate din muzeu, prin publicarea „Catalogului sistematic al colecţiilor de vertebrate din Muzeul Olteniei”, având ca autori pe Elena Bazilescu, Constantina Sorescu, Mihai Cruce şi Mircea Popescu. La întocmirea colecţiilor de vertebrate şi implicit mamifere şi-au adus contribuţia  specialiştii muzeului: dr. Elena Bazilescu, dr. Ion Firu, dr. Mircea Popescu, dr. Irina Păunescu - muzeografi, Aneta Vişan şi Gheorghiţa Filcu – restauratori. Determinările ştiinţifice s-au făcut după Fasciculele de Fauna României. Mammalia. Fascicula 1. Insectivora. (D. Murariu, 2000), Fascicula 2. Rodenţia.( Alexandrina Popescu & D., Murariu, 2001), Fascicula 3. Chiroptera. (N., Valenciuc, 2002), Fascicula 4. Lagomorpha, Cetacea, Artiodactyla (D., Murariu, 2004), Fascicula 5. Carnivora. (D., Murariu, D., Munteanu, 2005), dar şi consultând Fauna Europaea. În ceea ce priveşte statutul de conservare al fiecărei specii, acesta a fost preluat din Cartea Roşie a Vertebratelor din România. (N., Botnariuc, Victoria Tatole, 2005), stabilit pe baza criteriilor elaborate de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii UICN (2001). Pentru fiecare specie s-a realizat o bază informaţională cu următoarea configuraţie: încadrarea sistematică, denumirea ştiinţifică, denumirea populară, răspândirea în România, statutul de conservare, modul de preparare, locul şi data colectării, vârsta şi sexul, numele colectorului, numărul de inventar, nou şi vechi dar şi o hartă cu locurile de colectare în România şi o sursă ilustrativă (fotografie).

 

Prin bogăţia speciilor şi importanţa lor ştiinţifică, colecţia constituie un material preţios care poate fi utilizat de către specialiştii din ţară şi străinătate interesaţi să cunoască fauna Olteniei în special şi a României în general. Realizarea acestui catalog a fost necesară pentru a face cunoscută importanţa pieselor şi pentru a le face accesibile unui număr cât mai mare de specialişti.

 

Galerie foto