Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Pescuit

În ansamblul ocupaţiilor cunoscute de populaţiile ce au locuit pe teritoriul Olteniei, pescuitul ocupă un loc deosebit datorită existenţei unei dense reţele hidrografice ce a permis practicarea acestei ocupaţii încă de timpuriu.

 

Date privind importanţa pescuitului în viaţa economică a populaţiei Olteniei sunt conţinute în Diploma Ioaniţilor din 1247 care furnizează ştiri referitoare la pescăriile de la Dunăre şi iazurile de la Celei, acestea reprezentând unul din principalele izvoare de venituri, alături de morile de apă şi păşuni. În secolul al XIV-lea şi al XV-lea, documentele emise de cancelariile domnitorilor Ţării Româneşti oferă informaţii tot mai numeroase despre pescuitul de la Dunărea olteană şi bălţile din apropiere. Mircea cel Mare întăreşte printr-un hrisov stăpânirea de către Mânăstirea Tismana asupra bălţii Bistreţului, iar în 1392, acelaşi domnitor dăruieşte Mânăstirii Cozia balta numită Mamina, identificată cu fosta baltă Celei din 1247, amintită în Diploma Ioaniţilor şi cu balta Potelu.

 

Patrimoniul secţiei cuprinde, printre altele, ostii din fier utilizate în special la pescuitul în ape de munte, vârşii din nuiele împletite, cârlige, mintire, prostovoale, setci, năvoade. Carmacele sunt cârlige mari din fier, bine ascuţite fixate perechi pe o funie ce se ţinea în Dunăre. Lungimea funiei era în funcţie de lăţimea nodului. Ele se puneau în Dunăre primăvara şi stăteau până toamna.

 

Un interes deosebit îl prezintă barca (cin, monoxilă) cioplită dintr-un singur trunchi de copac folosită la pescuit pe Jiu, Olt şi Dunăre. Utilizarea acestui tip de barcă pe Dunăre este amintită încă din 335 î.Hr. de istoricul Arrian cu prilejul trecerii Dunării de către Alexandru Macedon.